אנו מאמינים שההון האנושי הוא הנכס

החשוב ביותר עבורנו.

אם אתם רואים את עצמכם חלק ממשפחת Merkaza,

מקומכם איתנו!